BG_01.jpg

eKSF - Integracja SAP z Krajowym Systemem e-Faktur
Dowiedz się więcej!

Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- czym jest?

 

Korzyści dla podatnika

 • 40-dniowy termin zwrotu VAT
   

 • Automatyzacja i przyspieszenie procesu obiegu faktur
   

 • Ułatwienie rozliczania z kontrahentami
   

 • Bezpieczeństwo rozliczeń między kontrahentami

 • Dostęp do faktur korygujących – szybsza i łatwiejsza korekta VAT
   

 • Brak konieczności przechowywania faktur – archiwizacja faktur w KSeF przez 10 lat
   

 • Likwidacja obowiązku udostępniania struktury JPK_FA na żądanie służb skarbowych
   

 • Pewność, że kontrahent otrzymał fakturę

Obejrzyj schemat obsługi faktur sprzedażowych w aplikacji eKSF

Purchase Process diagram.png

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma informatyczna służąca do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur w postaci ustrukturyzowanej (XML).

W 2022 roku faktura ustrukturyzowana będzie kolejną formą fakturowania, obok faktury papierowej oraz elektronicznej.

Od 2 kwartału 2023 faktura ustrukturyzowana ma stać się jedyną formą fakturowania, a korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur - obowiązkowe.

obsługa faktur zakupowych

e-KSF - integracja SAP - KSeF z KBJ - to proste!

e-KSF umożliwia łatwą integracje SAP z Krajowym Systemem e-Faktur i automatyczną obsługę procesu wysyłki i odbioru faktur ustrukturyzowanych.

Komunikacja z KSeF nawiązywana jest poprzez API lub za pośrednictwem bezpiecznego komponentu KBJ XS Cloud Proxy.

Zobacz jak to wygląda w naszej aplikacji!

Streszczenie tło liniowe

e-KSF - kluczowe funkcje:

 • Automatyczna obsługa procesu tworzenia, wysyłki i odbioru faktur sprzedażowych do KSeF
   

 • Walidacja techniczna efaktur przed wysłaniem
   

 • Odbieranie i przechowywanie ID wystawionych faktur oraz pobieranie faktur zakupowych z platformy
   

 • Możliwość przekazania odebranych faktur zakupowych do systemu obsługującego obieg dokumentów
   

 • Dostępny podgląd PDF
   

 • Możliwość ręcznej modyfikacji efaktury i logowanie zmian
   

 • Rozbudowany model uprawnień pozwalający na kontrolę dostępów

 • Możliwość przetwarzania danych dostarczonych do systemu SAP z innych systemów informatycznych (przy użyciu interface/serwisu) i obsługę faktur ustrukturyzowanych z jednego miejsca
   

 • Łatwość wykonywania dostosowań do indywidualnych wymagań Klientów bez naruszania struktury i działania oprogramowania standardowego
   

 • Aktualizacje do zmieniających się wymogów w ramach usługi utrzymania
   

 • Autonomiczne rozwiązanie, nieingerujące w standard SAP
   

 • Serwis aplikacji i wsparcie użytkowników

 

Co nas wyróżnia:

Kompetencje:

Nasze rozwiązania tworzone i wdrażane są w jednym zespole doświadczonych programistów i certyfikowanych konsultantów

Doświadczenie:

od 2015 roku tworzymy rozwiązania odpowiadające wymogom prawnym (eJPK, eNIPV2, eLeki)

Łatwe wdrożenie:

na bazie ponad 180 wdrożeń naszych produktów wypracowaliśmy efektywną metodykę wdrożeniową

Elastyczność:

jeśli coś jest technicznie możliwe, my to zrobimy

Relacje:

nawiązujemy z Klientami długofalową współpracę - jesteśmy z tego dumni!

 

Skontaktuj się z nami:

Dziękujemy za zgłoszenie!

Rafał Stefaniak Account Manager SAP KBJ
Rafał Stefaniak 

 

Account Manager 

tel. +48 602 193 418
email: rstefaniak@kbj.com.pl

Magdalena Jarek SAP ERP Development Manager
Magdalena Jarek 

 

Product Owner 

tel. +48 503 520 266
email: mjarek@kbj.com.pl

Nasi partnerzy:

Jak wykorzystać pergamin przy wdrożeniu rozwiązania do KSEF?

Pergamin to łatwe w użyciu, dostępne przez przeglądarkę internetową innowacyjne narzędzie, które pozwala na automatyczne tworzenie, zarządzanie i obsługiwanie zgód na otrzymywanie faktur poprzez Platformę KSEF.

Wystarczy uzupełnić lub przesłać automatycznie dane (np. z SAP), a Pergamin sam stworzy dokument i udostępni go dalej oznaczonym odbiorcom. Dzięki temu proces można zautomatyzować i skróć nawet o 80%.